top of page

THROUGH ME
SKRZE MĚ

Vždycky jsem si dělal, co jsem chtěl,

ale všechno se změnilo,

když jsem se rozhodl jít za tebou a odvrátit se od zlého.

Šel jsem za tebou, abys mi dal novou píseň.

 

Teď žiji vírou v Krista,

nejsem to já sám, ale někdo za mě zaplatil.

Když jsi dal svůj život za můj,

chci, abych tě nezahanbil.

Aby všichni věděli, že žiji pro Krista.

 

Svou smrtí sejmul všechny moje hříchy,

za vše co mám, vděčím jemu

a tak chci, abych i svým životem svědčil o evangeliu.

 

Seslal svého Ducha Svatého , aby ve mně přebýval,

a dal mi vše, co potřebuji, abych byl co nejlepší

to aby lidé viděli Krista, až se na mě budou dívat.

 

Aby všichni věděli, že žiji pro Krista, protože:

 

Žiješ skrz mě,

dýcháš skrz mě,

mluvíš skrz mě,

můj život mi nepatří.

 

Miluješ skrz mě,

dotýkáš se skrz mě,

zpíváš skrz mě,

můj život mi nepatří.

Chci být více jako ty!

 

Zkrácená verze: 

 

Vždy jsem si dělal, co jsem chtěl, 

ale vše se změnilo dnem, kdy jsem se Tě rozhodl následovat

Otočil jsem se zády ke všemu zlému a přišel k tobě, abys mi mohl dát novou píseň

Skrze mne žiješ, dýcháš a mluvíš.

bottom of page