top of page

Great Is Our God
Jak skvělý je náš Bůh

Od začátku jsi nás miloval 

více než sebe samého 

Položil jsi za mne na kříži svůj život,              

protože jsem Ti byl dlužen svůj život svým životem,                        

ale ty jsi můj dluh splatil

Teď stojím v úžasu z tvé milosti 

 

Jak skvělý je náš Bůh

Jak velká je Jeho láska

 

Jak skvělý je náš Bůh

Jak velká je Jeho láska

 

Jsme nedokonalí, 

ale ty jsi bez chyby

Svými správnými činy jsi vykoupil naše hříchy

Kvůli nám jsi vyměnil 

radost za smutek a krásu za popel  

A teď po zbytek našich dnů budeme hlásat  

 

Jak skvělý je náš Bůh

Jak velká je Jeho láska

 

Jak skvělý  je náš Bůh

Jak velká je Jeho láska

 

Byl jsem milován a miloval jsem, 

ale větší lásku než je ta Tvá jsem nepoznal

Máš vždy trpělivost a nikdy nezklameš         

Jehovo, není větší lásky než je ta Tvá

Jak skvělý je náš Bůh 

Jak velká je Jeho láska

bottom of page