top of page

Manifest Yourself
Zjev se

Zjev se skrze mne, a dokaž, že jsi to ty, kdo vládne nade vším,

ať víme, že jsi tu, abys smazal všechny pochyby a strach.

Zjev se, můj Králi.

 

Potřebujeme tvou přítomnost, srdcem přijmout tvou lásku,

aby se objevil odlesk tvé slávy a slyšeli jsme jasně tvůj hlas.

 

Vzýváme tě, Pane, vyvyšujeme tvé jméno

Tak, jako se dítě snaží získat pozornost otce, tak i my taháme za lem tvé slávy.

 

Odhal svou lásku, slávu a moc,

zjev svou přítomnost.

bottom of page