Ve dnech 4. června až 27. června 2019 proběhla v prostorách Ústřední knihovny v Praze vernisáž jedinečných fotografií, kterou pořádala humanitární organizace ADRA a která nesla trefný název „Propojeni„. Fotografie vznikly ve spolupráci s fotografem Danielem Kašparem.

Fotograf se ve svých velkoformátových fotografiích snažil zachytit dobrovolnickou činnost v mnoha rovinách. Cílem této vernisáže bylo představit divákovi širokou škálu dobrovolnické činnosti, její hodnoty, a také zde byla snaha představit přínos, který dobrovolnictví má nejen pro klienta, ale také pro dobrovolníka. Z fotografií je patrná vřelost, lidská blízkost a porozumění.

Měli jsme tu čest být součástí zahajovací vernisáže. S ohledem na prostory, kde se vernisáž konala, jsme se účastnili v komornější sestavě a pouze za hudebního doprovodu piana. Z reakcí návštěvníků jsme však usoudili, že navzdory této skutečnosti, to nebylo nijak na škodu celého vystoupení. Jsme moc rádi za podobné příležitosti a budeme se těšit opět někdy příště.

Více fotografií z vernisáže naleznete zde

Zdroj: ADRA CZ

Zdroj: ADRA CZ

Zdroj: ADRA CZ

Zdroj: ADRA CZ

Zdroj: ADRA CZ