Máme zde měsíc březen. Tento měsíc by sám o sobě nebyl ničím speciálním, kdyby… Kdybychom nedostali příležitost učit se zpívat pod vedením Alizie Romero Meca. Pokud by Vás zajímalo kdo je tato výjimečná žena, tak vězte, že se jedná o ženu, která má univerzitní vzdělání v oboru hudební vzdělávání a věnuje se hlasové terapii. Je Estill Master Trainer, v současné době se připravuje na certifikaci nejvyššího stupně,(EMCI Instructor). Je profesionální zpěvačka a také učitelka zpěvu. Ráda pracuje s hlasem globálně a pracuje s nejrůznějšími skupinami (zpěváci, učitelé, herci… ) Učí workshopy ve Španělsku, Francii a ve střední Evropě, pracuje se studenty z Evropy, Asie i Ameriky.

Alizia Romero vysvětluje použítí modelu Estill

Model Estill je pojmenován po zakladatelce Jo Estill. Systém jako takový vznikl v roce 1988, ale výzkum, který k tomu vedl, začal už v roce 1979 a Jo se mu věnovala až do doby krátce před svou smrtí. V současné době se vyučuje na čtyřech kontinentech a do svých osnov ho zahrnuje řada uměleckých škol, k nímž patří například Central University of Florida nebo Královská hudební akademie v Londýně. Jo se domnívala, že skupinová výuka vede k lepším výsledkům, protože studenti mohou sledovat práci ostatních a tak se učit a lépe chápat celý proces. V našem kursu jsme si představili základní koncepty modelu, “povinné cviky” i kvality. Teorie se střídala s praxí a mohli jsme tak nahlédnout pod pokličku tohoto modelu a na vlastní hlasivky zjistit, proč jde o jeden z nejprestižnějších modelů fungování hlasu. Pokud Vás tento model zajímá, více informací o Estill Voice Training naleznete zde .

       

.