Jedeme dál

S ohledem na současnou situaci jsme se také i my rozhodli přesunout svoji aktivitu do virtuálního prostoru. Za normálních okolností se setkáváme každou středu, od 18:00 na Londýnské 30, kde nacvičujeme svůj repertoár a připravujeme se na koncerty. Všichni chápeme, že teď to není možné. A protože zvyk je železná košile, tak den setkávání jsme si zachovali, jen místo a čas jsme uzpůsobili virtuálnímu prostoru. Mám-li zmínit pozitivum, který nám tato situace přihrála, tak je to určitě možnost spolupracovat - i nadále - s Claesem. Ten se uvolil k tomu, aby s námi nacvičil dvě vánoční písně. Také my hledáme nové přístupy, které by nám umožnily se spolu i nadále setkávat a alespoň touto formou zpívat a společně se sdílet.

Přejít nahoru